Sådan blev vi klimaneutrale

For at komme videre kiggede vi på det aftryk, vi efterlod os

Vi starter forfra

Begrebet klimaforandring har udviklet sig til en klimanødsituation, og vi mener, at vores planets sundhed er alles ansvar, både som virksomheder og private borgere. Så i 2019 udlignede vi alle de drivhusgasser, der blev udledt som følge af vores aktiviteter, siden Adyen blev grundlagt i 2006.

Vi er dybt engagerede i at reducere vores udledning af drivhusgasser i de kommende år, og vi er klar over, at udligning kun er starten.

Hvad vi har gjort indtil videre

I samarbejde med South Pole gennemførte vi en revision af vores drivhusgasudledning i hele organisationen for at give os en klar forståelse af den opgave, vi stod overfor. Vi benyttede os af deres ekspertise og vejledning til at definere vores tilgang til udligning.

Vi er nu stolte af at kunne sige, at vi er en klimaneutral virksomhed. Alle vores materialelle udledningskilder er dækket, lige fra de transaktioner, der udføres på vores platform, til de flyrejser, vi foretager som Adyen-medarbejdere, og den energi, vores datacentre bruger.

tCO2e organisk affald forhindret i Vietstar-affaldshåndteringsprojektet

hektar af Amazonas oprindelige regnskov beskyttet i Jacundá-projektet

jobs skabt i solenergiprojektet Luz del Norte

af vindenergi genereret i Mytrah-projektet som et resultat af vores bidrag

At blive kulstofneutral

Vores kulstofsneutralitet blev opnået ved at kompensere for vores miljømæssige aftryk gennem kulstofskredit for derefter at opnå en CO2-nettoudledning på nul. Vores miljømæssige aftryk er beregnet i henhold til GHG-protokollen og overholder kriterierne for South Polens klimaneutralitetsmærke.

Alle materielle udledningskilder er dækket. Udledninger i anvendelsesområde 1 og 2 beregnes ved hjælp af data fra vores kontorer over hele verden og afspejler, hvordan vi opvarmer og nedkøler vores kontorer samt den elektricitet, vi bruger. Anvendelsesområde 3-udledninger beregnes ud fra kilometertal (flyrejser, landtransport), energiforbrug i datacentre, hotelophold, forbrug på købte varer og outsourcede aktiviteter. For at rykke grænserne besluttede vi at udvide anvendelsesområde 3 med energiforbruget fra vores produkter: De transaktioner, som vores forhandlere foretager på POS-terminaler og online- og mobilbetalinger.

Måleenheden for vores drivhusgasudledning er ton kuldioxidækvivalenter (tCO2e), hvilket dækker de seks drivhusgasser, som er defineret i Kyoto-protokollen i De Forenede Nationers rammekonvention om klimaforandringer. Disse seks gasser er kuldioxid (CO2), methan (CH4), dinitrogenoxid (N2O), hydrofluorcarboner (HFC'er), perfluorcarboner (PFC'er) og svovlhexafluorid (SF6).

Anvendelsesområde 1: 113.57 tCO2e

Dette er emissioner fra kilder ejet eller kontrolleret af os – såsom gasser brugt til at opvarme vores kontorer

Anvendelsesområde 2: 2826,81 tCO2e

Anvendelsesområde 2-udledning dækker indirekte udledning, såsom købt elektricitet til vores bygninger. For at gøre det håndgribeligt: Når du oplader din telefon på et af vores kontorer, hører denne udledning til anvendelsesområde 2

Anvendelsesområde 3: 8080,97 tCO2e

Disse udledninger stammer fra aktiviteter, der ikke direkte ejes eller kontrolleres af Adyen – tænk på flyrejser og hotelophold

Investering i projekter til reduktion af CO2-udledning

Ved at investere i bæredygtige energiprojekter udligner vi vores drivhusgasudledning. Vores investeringer i GHG-kompensation resulterede i forebyggelse af, at millioner af tons CO2 blev frigivet i atmosfæren. Ud over den positive miljøpåvirkning, som disse projekter har, valgte vi projekter, der berører en bred vifte af FN's SDG'er – hvilket understreger, at vi er interesserede i dem alle. Alle projekter, der blev investeret i, blev nøje udvalgt baseret på de synergier, de skaber mellem at generere vedvarende energi, genplantning af skov, beskyttelse af vilde dyr og at fremme samfundsøkonomisk velbefindende for lokalsamfund. Vi tror på, at dette fremmer ægte bæredygtighed.

Kariba
Genplantning af skov og beskyttelse af dyrelivet ved bredden af Karibasøen i Zimbabwe.

Karibaprojektet beskytter skove og dyreliv i fire nationalparker langs bredden af Karibasøen i Zimbabwe og har til formål at bevare, hvad der er tilbage af Zimbabwes majestætiske skove efter årtiers politisk og økonomisk uro. Der er blevet oprettet en biodiversitetskorridor, som beskytter en ekspanderende skov og adskillige sårbare og truede arter. Projektet støtter også regional bæredygtig udvikling og fremmer lokalsamfundenes uafhængighed ved at tilbyde sundhedspleje, rent drikkevand og uddannelse inden for projektrelaterede aktiviteter såsom landbrug, biavl og vedligeholdelse af brønde. Projektet bestræber sig desuden på at forbedre ligestillingen mellem kønnene, og derfor er over 40 % af de deltagerne i Karibas uddannelsesprogrammer også kvinder.

Jacundá
Bevarelse af regnskov og beskyttelse af vilde dyr i Jacundá i Brasilien

Jacundá-projektet beskytter 35.000 hektar af Amazonas oprindelige regnskov og har etableret over 95.000 hektar af Amazonas som beskyttede landområder. Derudover giver workshops om overvågning af biodiversitet lokale samfund mulighed for at etablere en forsyningskæde, der ikke omfatter træprodukter såsom acai og paranødder. Denne forsyningskæde uden træprodukter bidrager direkte til at forhindre, at CO2 frigives i atmosfæren og bevarer derved de oprindelige skovøkosystemer. Med 130 beboere, der arbejder på projektet, og afholdelse af workshops om sundhed og familieplanlægning bidrager projektet til den generelle trivsel og økonomiske vækst i Jacundá-samfundet.
 

Luz del Norte
Generering af solenergi i det nordlige Chile

Luz del Norte Solar Park høster fordelene ved det nordlige Chiles rigelige solskin og genererer solenergi, der overføres til det centrale chilenske energinet og erstatter energi fra fossile brændstoffer med et rent alternativ. Derudover beskæftiger Luz del Norte-projektet over 350 medarbejdere, hvilket øger den lokale økonomiske aktivitet.
 

Mytrah
Vindenergi i Rajasthan, Andhra Pradesh, Madhya Pradesh og Telangana i Indien

Vindenergiprojektet Mytrah erstatter elektricitet fra fossile brændstoffer med elektricitet fra vindmølleparker på det indiske net. Vindenergien genereres på tværs af adskillige vindmølleparker og understøtter lokalsamfundene ved at give beskæftigelse, adgang til rent drikkevand og uddannelse. Mytrah-projektet stræber også efter at forbedre ligestilling mellem kønnene ved at uddanne kvinder og piger om kønsrettigheder og personlig sundhed. Adyens bidrag resulterede i generering af 2 megawatt vindenergi.
 

Vietstar
Bæredygtig affaldshåndtering i Củ Chi i Vietnam

Bæredygtig affaldshåndtering og kompostering forhindrer storstilet methanudledning i Vietstar-affaldshåndteringsprojektet. Som et resultat af vores investering blev bortskaffelse af 30.824 tCO2e organisk affald forhindret, og der blev skabt hundredvis af jobs i driften af affaldshåndteringsanlægget. Desuden producerer affaldshåndtering og kompostering bæredygtig kompost, som distribueres blandt lokale landmænd, hvilket forbedrer kvaliteten af lokal bæredygtighed og landbrugspraksis.
 

Are you looking for test card numbers?

Would you like to contact support?