Autentisering

Gör autentisering enkelt för alla

Minska bedrägerier, öka konverteringen och erbjud kundvänliga autentiseringsupplevelser med de senaste standarderna.

3d secure 2 betalflöde

Landskapet för betalningsautentisering förändras

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)

De flesta länder inom EES tillämpar PSD2 SCA-lagstiftningen sedan januari 2021.

Australien

Sedan oktober 2019 kräver AusPayNet-reglerna att handlare över vissa bedrägeritrösklar tillämpar SCA.

Brasilien

I Brasilien kräver alla transaktioner med betalkort autentisering av den kortutgivande banken.

Indien

I Indien måste banker utföra autentisering på alla inhemska e-handelstransaktioner.

3DS1 jämfört med 3DS2

Se förbättringarna hos den senaste versionen av 3DS2 jämfört med 3DS1.

3DS1

3DS2

Adyen 3DS2

Gör autentisering så enkelt som möjligt för alla.

Låt vår teknik göra det manuella arbetet

Autentisering görs i bakgrunden eller efter enkla kundinmatningar. Varje transaktion skickas på det sätt som fungerar bäst för ert företag, baserat på regler och kriterier för riskbedömning.

Skapa en betalningsupplevelse utan avbrott

Håll kunderna nöjda när de betalar med kort vid checkout. Med nya autentiseringsflöden kan betalningar på alla enheter göras utan avbrott.

Använd maskininlärning för autentisering av en betalning

Använd autentisering i de länder där PSD2 är lanserat, använd undantag automatiskt där det går, eller använd autentisering för att minska risken för bedrägliga transaktioner med autentiseringsmotorn.

Anpassa konfigurationen före alla andra

Som EMVCo Technical Associate har vi tillgång till all information kopplad till specifikationerna för EMV®, så att ni kan anpassa er konfiguration före alla andra. 3DS2 fungerar med alla partner som uppfyller EMVCo™ Certified-specifikationen.

Integrationsalternativ som passar ditt företag

Checkout API: Fullständig anpassning och kontroll

När ni finns på vårt API är det bara att lägga till 3DS2-komponenten. Med det förbyggda användargränssnittet kommer ni snabbt igång med PSD2, samtidigt som ni fortfarande har full kontroll över anpassningar.

Checkout Drop-in: Förbyggt gränssnitt som är klart från start

Vår Drop-in för webben, iOS och Android har automatiskt stöd för 3DS2. Allt som behövs göras är att uppdatera den nuvarande versionen.

Betallänk: det snabbaste sättet att komma igång

Vidarebefordra era kunder till en checkout-sida som ligger hos Adyen och få checkout i alla onlinekanaler.

Plugin-program: 3DS2 finns redan i alla egenutvecklade plugin-program

3DS2 har lagts till i alla våra certifierade, egenutvecklade plugin-program för Magento, SAP Commerce Cloud (Hybris) och Salesforce Commerce Cloud.

Förklaring av PSD2 SCA

Det reviderade betaltjänstdirektivet PSD2

Det reviderade betaltjänstdirektivet är ett EU-direktiv som skapar ett öppnare, mer konkurrensutsatt och säkrare betallandskap i Europa. SCA-kraven utgör en del av PSD2.

Stark kundautentisering

SCA, Strong Customer Authentication, är ett av kraven i PSD2. Det är en kombination av tre saker som krävs för att autentisera en betalning: någonting du vet, någonting du har och någonting du är. Till exempel ett lösenord, din telefon och ditt fingeravtryck.

3D Secure 2

3DS2 är autentiseringslösningen som skapar bättre shoppingupplevelser samtidigt som den begränsar bedrägerier. Under ett enkelt steg i betalningsprocessen ger kunderna utgivaren (banken) tillåtelse att kontrollera att kunden är den som hen utger sig för. I vissa undantagsfall kan autentiseringen hoppas över.


”Vi är fokuserade på att upprätthålla en smidig och givande betalningsupplevelse för våra konsumenter, och vi valde Adyens 3DS-lösning tack vare de innovativa produktfunktionerna, den enkla implementeringen och teamets djupa kunskaper.”

Marco Mahrus ・ Head of Payments Partnerships


Are you looking for test card numbers?

Would you like to contact support?